BGA отстраняване на проблеми 2/3 : testing basic stuff